Copyright

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cras Media., materiaal dat zich op de Cras Media websites bevindt, of dat op een met de Cras Media websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid. Alle auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden, zoals bedoeld in artikel 15 Auteurswet.